Οι μαθητές της ΣΤ' Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" έμαθαν να χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες του λογισμικού Microsoft Excel. Με τη βοήθεια της εφαρμογής Google Maps, βρήκαν στοιχεία για τις αποστάσεις που κάνουν καθημερινά από το σπίτι στο σχολείο και τα επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία του Excel. Στη συνέχεια, προχώρησαν σε οπτικοποίηση των δεδομένων μέσω διαγραμμάτων.

 

Joomla templates by a4joomla