Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, συνεχίζοντας την παράδοση της δημιουργίας και της πολιτισμικής ανταλλαγής, συμμετέχει κάθε σχολική χρονιά στην Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη eTwinning.
 
 
Tο eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning αποτελεί μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία.
 
Σχολικό έτος 2015-2016
  • Η Ε' τάξη συμμετέχει στο πρόγραμμα The Scratch Project με συνεργάτες από την Ελλάδα, τη Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ισπανία.
  • Το τμήμα ΣΤ1 συμμετέχει στο πρόγραμμα Olympic Games unite the world και συνεργάζεται με σχολεία από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Το τμήμα ΣΤ2 συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Cool or not too cool? Rights and Obligations of students in the Greek and other EU primary Schools και συνεργάζεται με σχολεία από την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Τουρκία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.
 
Σχολικό έτος 2014-2015
  • Οι Α', Β' και Γ΄ τάξεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα 4 Seasons in Europe και συνεργάζονται με σχολεία από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και την Ουκρανία.
  • Τα τμήματα Δ2 και Ε1 συμμετέχουν στο πρόγραμμα Healthy and Unhealthy Habits και συνεργάζονται με σχολεία από την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Λετονία.
  • Τα τμήματα Δ2 και Ε1 συμμετέχουν στο πρόγραμμα Separated... and... United και συνεργάζονται με σχολεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.
  • Το τμήμα Ε2 συμμετέχει στο πρόγραμμα Cool or not too cool? Rights and Obligations of students in the Greek and other EU primary Schools και συνεργάζεται με σχολεία από την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Τουρκία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.
 
Σχολικό έτος 2013-2014
  • Η Στ' Δημοτικού συμμετέχει στο πρόγραμμα Traditional Cultures όπου συνεργάζεται με σχολεία από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τουρκία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.
 
Σχολικό έτος 2012-2013
  • Η Ε' Δημοτικού συμμετέχει στο πρόγραμμα Medicinal and aromatic plants,όπου συνεργάζεται με ένα σχολείο της Ρουμανίας.
  • Η Ε' και ΣΤ' Δημοτικού συμμετέχει στο πρόγραμμα Holy Days and Holidays in Poland and in Greece, όπου συνεργάζεται με ένα σχολείο της Πολωνίας.
Joomla templates by a4joomla