Παρακάτω θα βρείτε λίστα συνδέσμων προς τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε τη φετινή χρονιά στο μάθημα της Πληροφορικής.

Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα εγκαταστήσετε και να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε και από το σπίτι!

 

Α-Β Δημοτικού:

Εκπαιδευτικά παιχνίδια   Sebran
   GCompris
 Λογισμικά ζωγραφικής  TuxPaint
   Revelation Natural Art (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)
   Online Ζωγραφική έτοιμων σχεδίων
 Εκπαιδευτικές ασκήσεις  Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Γλώσσα Α-Β Δημοτικού
   Διαδραστικές ασκήσεις Α' Δημοτικού 
   Διαδραστικές ασκήσεις Β' Δημοτικού
   Διαδραστικές ασκήσεις Α-Β-Γ Δημοτικού
 Λογισμικό συγγραφής κειμένου

 Microsoft Word (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικές δωρεάν σουίτες γραφείου: OpenOfficeForKids, OpenOffice, LibreOffice

 Αινίγματα  Online αναζήτηση αινιγμάτων

 

Γ-Δ Δημοτικού:

 Λογισμικά ζωγραφικής Microsoft Paint (διατίθεται με το λογισμικό Microsoft Windows)
 Λογισμικό συγγραφής κειμένου  

Microsoft Word (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικές δωρεάν σουίτες γραφείου: OpenOfficeForKidsOpenOfficeLibreOffice

Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων
 

Microsoft PowerPoint (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικές δωρεάν σουίτες γραφείου: OpenOfficeForKidsOpenOfficeLibreOffice

 Λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικών ασκήσεων (κουίζ, σταυρόλεξα κλπ.) HotPotatoes
 Εκπαιδευτικές ασκήσεις  Διαδραστικές ασκήσεις Γ' Δημοτικού
 Εννοιολογικοί χάρτες

Inspiration (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικό δωρεάν λογισμικό εννοιολογικών χαρτών: CMapTools

 Προγραμματίζω! Η ώρα του κώδικα
 

BeeBot (απαιτείται ειδικό υλικό)

  Planet Explorer
 Δημιουργία αφίσας

Padlet

 Δημιουργία κινούμενων εικόνων Pivot Animator

 

Ε-ΣΤ Δημοτικού:

 Λογισμικό συγγραφής κειμένου  

Microsoft Word (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικές δωρεάν σουίτες γραφείου: OpenOfficeForKidsOpenOfficeLibreOffice

Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων  

Microsoft PowerPoint (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικές δωρεάν σουίτες γραφείου: OpenOfficeForKidsOpenOfficeLibreOffice

 Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων  

Microsoft Excel (δε διατίθεται για μεταφόρτωση)

εναλλακτικές δωρεάν σουίτες γραφείου: OpenOfficeForKidsOpenOfficeLibreOffice

 Λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικών ασκήσεων (κουίζ, σταυρόλεξα κλπ.) HotPotatoes
 Δημιουργία αφίσας Padlet
 Δημιουργία βίντεο

Windows Movie Maker 

 Δημιουργία κόμικ

Cartoon Story Maker

 Προγραμματίζω! Η ώρα του κώδικα
 

Scratch έκδοση 1

Scratch έκδοση 2 (online και για εγκατάσταση)

 

Lego Mindstorms (απαιτείται ειδικό υλικό)

 Δημιουργία κινούμενων εικόνων

Pivot Animator

Joomla templates by a4joomla